Kategorie / Tragicomedy života

Home

 

9 měsíců a 1 týden poté,

co jsi překročila práh

mého domu.

 

 

Lucie Anno, jsem ztrápen sám sebou. Tím, jak moc jsem před Tebou vyprázdnil své slovo. Sebral mu význam a váhu. Zklamal jsem. Hluboce a zásadně. Mám v sobě desítky svých strachů. Ten největší je, že už nebude možné mému slovu jeho hodnotu v Tvých očích, uších, mysli a srdci navrátit. Nikdy.

Uvědomuji si, jak moc jsem Ti ublížil. Jak moc jsem to neviděl. Zaštiťuji se svými démony. Přesvědčen, že je musíš za každou cenu nést. Nemusíš. Nejsi k tomu nijak povinována. Nikdo není. Máš plné a úplné, ničím a nikým, a zejména mnou neoddiskutovatelné právo nenechat si ubližovat. Chránit se. Bránit. Sebe sama. Svůj život. Svou sílu a své dary.

Pokud jsem tvrdil opak, byla to součást mé manipulativní politiky. Správně jsi ji odhalila. Já ji teď nahlížím a zakouším její trpké plody. 

Nemusíš si nechat ubližovat a žít v nebezpečí. Tím spíš, že víc než kdo jiný, koho jsem poznal a kdo mi dal nechat se poznat – znáš skutečnou hodnotu své síly a svých darů. Svého srdce a svého ducha. Hodnotu mnohokrát vykřesávanou a vykřesanou z popela a bláta. Těžce vydobytou. Démant, vzniknuvší obřím tlakem. Bolestí, potem a krví. Démant, kterým jsi Ty sama. 

Uvědomuji si, že v těch nejhorších chvílích jsem Ti ublížil jako tomu nejhoršímu nepříteli. Sám jsem se tím stal nejodpornějším. 

Svěřilas mi svá nejniternější tajemství. Odhalila své nejbolavější rány. A já do nich sypal sůl. V těch nejtěžších chvílích – s radostí a uspokojením. 

Odpusť mi to.

Přiznávám se k tomu.

Přiznávám se před Tebou. Přiznávám se před sebou. Stydím se a lituji toho, že tak pozdě.

Po příliš mnoho soli.

Uvědomuji si, kolikrát i v tak strašných chvílích jsi znovu otevřela své srdce. A já sypal sůl znovu. Příliš mnoho soli.

Když jsem „tehdy, po tom“ plakal sám nad sebou, vědom si své zloby a ničivé síly, Tys mě objala a byla jsi se mnou. Pro mě. Pro nás. V té nejhorší chvíli jsi byla. Já ne. Ve chvílích nejhorších Tvých.

Odpusť mi to.

Vím, že jsem opravdu nemocný. Velmi nemocný. Nemám moc sám na sebou. Chci, abys věděla toto. Přes všechno, co oba, teď už i já, bolestně víme, co jsme kvůli mně museli vytrpět, přeji si být s Tebou. Můj duch, mé srdce i mé tělo. Přeji si, abys chtěla být i Ty se mnou. Znovu. Abychom byli zase a skutečně spolu. Ty a já. My. 

Chci, abys věděla, že náš vztah je pro mě tím nejcennějším v dosavadním životě. Jsem rozhodnutý vynaložit největší úsilí, jaké dovedu, abych změnil, co jsem doposud ani nechtěl vidět. Neslibuji. Chci Tě však znovu spatřovat v plné Tvé kráse.

Vím, jak prázdně Ti teď má slova musí nutně znít. Vím, že jsem zašel příliš daleko. Zatlačil Tě za hranici, do prostoru, ze kterého se velmi těžko vrací zpět. Ke mně. K sobě samotné. 

Lucie Anno,

odpusť. 

Lucie Anno,

děkuji Ti za to, co jsi mi dala. Za možnost se posunout. Za zrcadlo toho, kým skutečně jsem. Za příležitost vidět dobré i zlé ve mně. 

Děkuji Ti za to, že jsem mohl zjistit, jak hluboká láska může dlít v srdci člověka.

Děkuji Ti za Tvou lásku a oddanost, se kterou jsi ke mně natáhla ruku se svým srdcem. 

Děkuji Ti za to, že jsem mohl být tím, komu jsi ukázala, že chceš věřit.

Lucie Anno,

chci z Tebe znovu pít a dávat Ti pít ze sebe. Abychom si byli navzájem pramenem čisté vody. Chci, abys nemusela nikdy chtít plivat mé semeno do hlíny a mít Tvou pandičku jako ten nejvybranější veganský dezert. 

Chci o Tebe pečovat, aby ses cítila skutečně milována, abys byla milována. Ne slovem, nýbrž činy. Denně a bez výmluv. Zahrnout Tě něhou, opravdovou péčí. Obejmout Tě ve Tvých potřebách a starat se, aby Ti bylo bytostně dobře – celé bytosti. Přeji si, abys byla mým kapusťnáčkem a já tím, kdo pěstuje s rozvahou a čistotou o čistotou a příjemnou teplotu vody, kterou obýváš. 

Přeji si vytvořit s Tebou jednotku důvěry, radosti a růstu.

Lucie Anno,

přeji si, aby z nás vzešel nový život. Protože můžeme zmnožit pro tento svět dobro a krásu v nás ukryté.

Miluji tvoření s Tebou – zhmotňování idejí v čase a prostoru, dávání života a tvarů věcem dobrým, krásným a prospěšným.

Přeji si mít možnost vytvořit svůj autorský dokument, každý den zachytit jeden Tvůj smích a na sklonku času vydat album o tisícovkách obrázků.

Přeji si znovu opít se s Tebou, být Tebou opilý, sebou opilý, námi opilý. Znovu. Nechci číst Tvůj blog o tom, jak jsou vztahy těžké. Chci psát knihu o tom, jaký je ten náš krásný, bohatý a dobrý.

Lucie Anno,

chci být Tvým mužem, člověkem náležejícím jen k Tobě. Chci, abys byla mou ženou, člověkem, přináležejícím jen ke mně. Chci ale umět nechat patřit každého z nás sobě samému.

Děkuji Ti, že jsem mohl okusit Tvou objímající lásku a přijetí.

Lucie Anno,

prosím Tě o odpuštění za to, že jsem Ti uzavřel své srdce a zranil to Tvé. Odpusť mi zatvrzelost a tvrdost. 

Prosím Tě o odpuštění za to, že jsem zneužil Tvá tajemství a bolesti a obracel je proti Tobě. 

Prosím Tě, odpusť mi, že jsem kladl jiné věci nad Tebe.

Odpusť mi, že jsem zneužil sílu svých slov, abych Ti ublížil, znásilnil Tě.

Odpusť mi, že jsem neslyšel Tvé volání, odpojil se od Tebe a nedovolil Ti připojit se ke mně. 

Odpusť mi, že jsem se choval, jako bys mi patřila. Pokládal Tě za věc obyčejnou, samozřejmou a nehodnou úcty.

Odpusť mi, že jsem šlapal po Tvé lásce, dobrotě a vůli jít se mnou dál.

Miluji, když se směješ, jsi veselá a máš radost. Mám rád, když mě zataháš za prst, abych si prdnul. Miluji říkat si s Tebou „zlati“. Mám radost, když se Ti daří. Mám rád dávat Ti políbení rozespalé v ranním světle, s myšlenkou na návrat domů. Miluji naši tvůrčí sílu a synergii. Rád pozoruji Tvou touhu po harmonii, teplém kotvišti života. Miluji Tvou pracovitost, píli, zanícení a odvahu pouštět se do neznáma. Mám rád hlubiny, do kterých se s Tebou mohu v myšlenkovém prostoru nořit. Miluji Tvé bytostné přesvědčení o rovnosti lidí, Tvůj pevný smysl pro spravedlnost. Miluji Tvou vášnivost. 

Miluji Tvou duši.

Vždy budu. I když už tu nebudeš.

LB 

 

… Napsal, odplivl si a skočil …

… into the hell of yourself …

… Blindness; denying; shaming, blaming and hurting poeple included yourself …

…  won’t rescue you …

 

Načítání příspěvků...