⇋ Kontakt

   Lucie 

   Anna

   Přerovská

   e  

   n

   o

Zašeptej do větru, třeba se to ke mně dostane. Nebo zkus +420 731410238. Když to nezabere, můžeš  napsat: art@lapeno.cz. A pokud stále nic, klepni mi třeba na dveře, eye to eye, heart to heart.