fbpx

Kalendář 2021 – VLASTNOSTI NEMAJÍ GENDER

 

MARNIV_

OCHRANÁŘSK_

CITLIV_

ROZHODN_

KŘEHK_

UPOVÍDAN_

SPROST_

ODOLN_

ANALYTICK_

HYSTERICK_

SOUTĚŽIV_

DRZ_

SAMOSTATN_

STYDLIV_

PEČLIV_

BOJÁCN_

ODVÁŽN_

CÍLEVĚDOM_

DIVOK_

OPATRN_

EMPATICK_

UPEJPAV_

VYBÍRAV_

VZTEKL_

DRAV_

SEBEVĚDOM_

SVOBODN_

JAK_Á/Ý_KOLIV

Přídavná jména, která v rámci našich lidských charakterů nazýváme vlastnosti, se nevyskytují ve formě abstraktních elementů s vagínou či penisem. Vlastnosti jsou naše přirozené projevy. Realizují se přes nás, jednotlivce a tím jsou plně legitimizované. Každá lidská osoba je unikátním souborem různých atributů. Obecně se liší spíše individuum od individua, nežli ženy od mužů.   

Jako společnost jsme si ovšem vyvinuli zálibu, striktně třídit vlastnosti z jedné pomíchané hromady do dvou separátních boxů. Podle neznámého klíče jsme naházeli některé osobnostní rysy do krabice MUŽ a jiné do krabice ŽENA. Každého člověka pak narveme do jedné z těchto krabic a čekáme, že se zformuje do správného tvaru, jako když se fluidní kočičí tělo rozteče do všech rohů prázdného akvária. Jakákoliv odchylka pak vyvolává nelibé podivování až zostuzování.

Durdíme se: ty jsi ale zženštilý, nebo takhle se dáma přece nechová. Už od raného dětství si bez zaváhání ubližujeme komentáři typu: nebuď baba, chlapi nebrečí, nebo tohle dělat nebudeš, to se na holčičku nehodí. Pokud učíme už malé děti, že nemohou mít rády kterékoliv barvy, že určitá povolání se pro ně nehodí, a že musí ve společnosti zaujmout konkrétní roli, to vše jen kvůli své příslušnosti k pohlaví, cyklicky vytváříme kulturu nesvobody, diskriminace a mnoha osobních i systémových neštěstí.

Co kdybychom to vzali za jiný konec? Co kdybychom se nesnažili formovat osobnost druhých podle jejich genitálu, ale nechali každého svobodně prožívat své já? Bez neustálé (více či méně skryté) tyranie stereotypů.

Každý z nás chce být přece šťastný.

Copy link
Powered by Social Snap