fbpx

Cyklus „Making love, not porn“ | obsah pro 18+

Making love, not porn

Prostá, syrová, autentická, otevřená, upřímná. Odkrytá ve své plnosti.
Tak jak je. Bez potřeby kontroverze. Něžná či vulgární, jak se jí chce.
Od pohledu do zrcadla až k milostnému spojení.
Namísto tabu, lhostejnosti, zastydlého mlčení a odvrácení…
oslava krásy.
Která nemá hranice.

_______________________

Projekt Making love, not porn zobrazuje, i zcela explicitně, milostný akt. Stejně jako porno. V čem se od sebe odlišují?

V pornu je sex redukován na výkon. Je genderově nevyvážený. Je oddělen od emocí. Předkládá falešné obrazy reality. Porno sex karikuje, činí ho zároveň monstrózním (přehnaným) a ve stejnou chvíli laciným. Projekt Making love, not porn se nesnaží porno hodnotit, nebo kritizovat; tento projekt se proti němu vymezuje. Předkládá sex taktéž v nezastřené podobě, ovšem jako projev lásky. Jako výkvět intimity. Když porno odtabuizovává vulgární stránku sexu, cyklus Making love, not porn odtabuizovává sex v jeho intimitě, emocionalitě neřkuli posvátnosti.

Copy link
Powered by Social Snap