fbpx

Neuchopitelný design

Naše tělo je tvořeno podobně jako náš život. Samovolně, bez naší kontroly, mimo naši moc. I když se rádi chlácholíme myšlenkou, že svůj osud řídíme, ve skutečnosti tomu tak není. Neexistuje totiž svobodná vůle, tak jak si ji dosud definujeme. Náš mozek rozhoduje za nás daleko dřív, než se dané rozhodnutí objeví v našem vědomí. Naše konání je tedy nijak neřízený sled podvědomých akcí a reakcí, o kterých bylo rozhodnuto bez nás, tedy bez našeho vědomého já. Zmítáme se tak v proudu vlastního života, který se leckdy zdá neuchopitelný. Všechny vjemy a prožitky splývají v abstraktní prostor, kterým plujeme, padáme, vznášíme se, plazíme se, lítáme různými směry. Všechno je to v pořádku. Není třeba se bát. Takový je zkrátka design našeho bytí. Tak jako nejsme schopni ovlivnit formu našeho těla, a přesto jej můžeme akceptovat, takové jaké je a kudy kráčí. Dostáváme předdefinovanou hmotu konkrétních orgánů, chráněné kostmi a svaly, potaženi kůží, v pohybu se 4 končetinami, završeno hlavou. My volíme jen kosmetické úpravy. Naše těla a naše životy se designují sami a je zvláštní je u toho pozorovat.

Our bodies are shaped as our lives. Spontaneously, without our control, beyond our power. Although we like soothing ourselves with the idea that we are in control of our own faith, this is not the case. There is no free will as we define it so far. Our brain decides for us long before the decision appears in our consciousness. Our actions are therefore an uncontrolled sequence of subconscious actions and reactions, which were decided without us, without our conscious self. We are thus tossed in the flow of our lives, which sometimes seems elusive. All perceptions and experiences merge into an abstract space through which we sail, fall, float, crawl, fly in different directions. It’s all right. No need to worry. Such is simply the design of our being. Just as we are not able to influence the shape of our body, and yet we can accept it as it is and where it walks. We receive a predefined form of specific organs, protected by the bones and muscles, covered with skin, in motion with four limbs, crowned with a head. We merely choose minor adjustments. Our bodies and lives design themselves and it’s curious to observe them doing so.

Copy link
Powered by Social Snap