fbpx

Cyklus „Z ruin kovaný“

Tvou tvář – v čerň halí háv

svět za tebou se řítí v prach

sic oko v okně – spatří zář

Neseš si svůj kříž.. trpíš.. vstáváš z prachu.. abys žil.. abys byl..

Jsi. 

Projdeš oknem.. vidíš svět.. křičíš.. tady jsem.. spatřen.. ale..

Neviděn.

Nejsi celý.. neúplný.. m.. průřezem okna.. prolínáš se se světem. 

 

Proč vzhůru vzhlížím, když sluncem já jsem sám,

Zchátralinám nad svou hlavou prosby vysílám,

…ten jas, obloho, odkud line se…

Zůstaňte, udržte nebeskou klenbu, či spadněte.

V mlze tvář,

dech se krátí,

svatozář,

se ti ztratí.

 

Krvavě žhne,

v očích ti praží,

říkáš – ne!

teď se nevypaří.

Na hrobě

dlíme,

na hrobě

spíme,

žijeme v rozvalinách – toť náš svět,

tak jako my, i vše jiné – ochabne,

uvadne,

stane se

ruinou.

Hrobem,

novým

základem..

zítřka

Stejné kořeny – kmeny různé

stejné základy – stěny různé

stejné začátky – konce různé

stejné pohnutky – cíle různé

stejné myšlenky – slovo různé

stejné lidství – člověčenství různé

V hrobě.. v lůně.. žiješ a zmíráš..

rodíš se.. chřadneš.. evolučíš,

stáváš se celkem.. kontury stíráš..

chystáš se na cestu.. či končíš?

Copy link
Powered by Social Snap